1. VOORWAARDEN

  Implant Direct biedt al zijn klanten toegang tot het Standaardgarantieprogramma, de voorwaarden van de standaardgarantie vindt u hieronder.

  Standaardgarantieprogramma

  • De standaardgarantie bedraagt 5 jaar en bestrijkt het mechanisch falen en het falen met een biologische oorzaak.
  • Producten ruilen zolang deze niet ouder dan 1 maand zijn.

  Het succes van Implant Direct

  Implant Direct-implantaten zijn met de laatste generatie machines gemaakt en hebben eigenschappen welke al meer dan 15 jaar klinisch worden gebruikt. Met het voorloperimplantaat, de Screw-Vent, zijn uitgebreide klinische onderzoeken gedaan bij Amerikaanse veteranen en daaruit bleek dat het oppervlak en ontwerp voldoet aan de standaardnormen die worden gesteld aan implantaten in deze tijd. Dezelfde materialen en methodes worden ook gebruikt door Zimmer, een van de grootste fabrikanten ter wereld. U kunt dus het normale verloop zoals beschreven in de literatuur verwachten. Deze resultaten zijn:

  • 98% succes in het eerste jaar
  • 92-95% succes na tien jaar

  Transparantie en Implant Direct, eenvoudigweg slimmer!

  Onderstaand onze voorwaarden: