1. Vermeldingen en onderscheidingen van dr. Gerald Niznick

  De Senaat van de Universiteit van Tel Aviv heeft besloten om Gerald A. Niznick
  te huldigen ter erkenning van zijn buitengewone bijdrage op het gebied van tandheelkunde en orale gezondheid, met name op het gebied van dentale implantaten; zijn inventiviteit bij het pionierswerk voor dentale implantatiemethodes en ontwerpen die de moderne tandheelkundige zorg hebben getransformeerd; zijn succes als onderzoeker, onderwijzer, uitvinder, producent en wereldwijde autoriteit op het gebied van implantaattandheelkunde door de graad van Doctor Philosophiae Honoris Causa van de Tel Aviv University aan hem toe te kennen. (mei 2003)
  Honorary Doctor Of Science Degree, University of Manitoba, Canada 2002
  U.S. Department of
  Veterans Affairs

  Dr. Niznick ontving een eervolle vermelding van drs. Morris (r.) en Paczkowski (l.) van het United States Department of Veterans Affairs.
  AAID Issah Lew
  Research Award

  Aan dr. Niznick werd de AAID Issah Lew Research Award toegekend door dr. Leonard Linkow.
  Aan dr. Niznick werd op de Centennial Convention de Achievement Medal toegekend
  De belangrijke bijdragen van dr. Niznick aan de dentale implantatensector werden erkend door vele academische instituten en organisaties op het gebied van dentale implantaten. Hij heeft eredoctoraten ontvangen van de University of Manitoba en de Tel Aviv University, en de prestigieuze Isaah Lew Research Award van de American Academy of Implant Dentistry. De United States Department of Veterans Affairs heeft aan dr. Niznick een eervolle vermelding verleend voor het opzetten en financieren van het grootste onderzoek ooit naar dentale implantaten, waarin 900 patiënten werden opgenomen in 32 Veterans Affairs-centra. Themanummers van het Journal of Periodontology en het Journal of Oral and Maxillofacial Surgery werden uitgebracht voor het publiceren van de resultaten van dit monumentale onderzoek, dat een aanzienlijke aanvulling op de kennis van dentale implantaten leverde. In 2005 werd dr. Niznick in Barron's Magazine omschreven als "een tandprotheticus en ondernemer die door velen als de 'peetvader' van de Amerikaanse implantaattandheelkunde wordt beschouwd."