1. Controverses

  18 jaar lang uitspreken over de kwesties die de implantaatindustrie beïnvloeden:
  "Sinds 1982 heb ik me uitgesproken over de vele controverses en kwesties die de implantatietandheelkunde beïnvloeden. Hoofdartikelen, open brieven aan beroepsbeoefenaren, en e-mailuitwisselingen naar aanleiding van mijn deelname aan een online implantaatdiscussiegroep zijn de forums voor deze discussies geweest. Ongeacht het systeem dat u gebruikt of uw mate van betrokkenheid bij de implantatietandheelkunde, geloof ik dat u deze discussies informatief en onderhoudend zal vinden. Klik op de juiste link om mijn discussies over de verschillende thema's te bekijken." - Dr. Gerald Niznick

  HANDELSMERKEN: Core-Vent, SwissPlus, Screw-Vent, Advent, Bio-Vent, Micro-Vent, Friction-Fit, Dual Transition Selective Surface zijn nu implantaathandelsmerken van Zimmer Dental Implant Company 1900 Aston Avenue, Carlsbad, CA 92008

  CONTROVERSE OVER "NIEUWE & VERBETERDE" OPPERVLAKKEN

  Vraag: welk implantaatoppervlak biedt de snelste integratietijd en is dit van enige klinische betekenis?
  Antwoord: Alle oppervlaktestudies van de bedrijven die beweren dat er snellere integratie optreedt met hun nieuwe en verbeterde oppervlakken, waaronder Straumann's SLActive, Astra's Osseospeed, Nobel's TiUnite en 3i's Nanotite, vergelijken hun nieuwe oppervlakken met hun oude oppervlakken. Niemand vergelijkt met de oppervlakken van een ander bedrijf en niemand maakt aanspraak op enige klinische betekenis, zelfs niet met betrekking tot verbeteringen ten opzichte van hun eerdere oppervlakken. Lees verder

  CONTROVERSE OVER DE HOGE PRIJS VAN TANDHEELKUNDIGE IMPLANTATEN - HANDHAVING VAN DE STATUS QUO


  Ongepubliceerde brief van dr. Niznick aan de redacteur van JOMI
  De bief van dr. Niznick aan de redacteur van JOMI, die terugkomt op het recente hoofdartikel (JOMI 2006; 21:6), dat een directe correlatie claimde tussen innovatie en de hoge prijzen voor tandheelkundige implantaten. In de brief van dr. Niznick worden de gepubliceerde jaarrekeningen van Nobel Biocare en Straumann geanalyseerd, die laten zien dat de kosten van goederen 16% tot 20% zijn, met marketingkosten van meer dan 40% en onderzoekskosten van slechts 3,5% - 5% van de bruto-inkomsten Lees verder


  Redenen van de redacteur voor het niet publiceren van de brief van dr. Niznick
  De redactie erkent dat de brief van dr. Niznick ... "interessante kwesties naar voren brengt" en "financiële zaken beschrijft die de lezers zelden zien." De redacteur verklaarde dat JOMI "het zich gewoonweg niet kan veroorloven om pagina's te gebruiken voor dergelijke brieven", waarop dr. Niznick erop wijst dat het tijdschrift 34 pagina's met reclame bevat, waarvan veel van dezelfde bedrijven die profiteren van de hoge implantaatprijzen. Lees verder

  CONTROVERSES VOORAFGAAND AAN 2001
  1997 - 2000 Uitwisselingen van dr. Niznick in een online implantaatdiscussiegroep
  1999 dr. Niznick spreek zich uit: Controverses bij verbindingen en oppervlakken
  1984-1999 Caveat Lector: Lezer let op: Dr. Niznicks hoofdartikelen en open brieven aan de industrie